The Holiday Aisle

The Holiday Aisle The Holiday Aisle Skeleton Kitty Bonez Halloween Decoration 7 In. H X 6 In. W X 20 In. L 1 Pk W000951803

The Holiday Aisle The Holiday Aisle Skeleton Kitty Bonez Halloween Decoration 7 In. H X 6 In. W X 20 In. L 1 Pk W000951803 The Holiday Aisle Realistic Skeleton Kitty Bonez with poseable tail and mouth opens