Fenton

Fenton Gold Crest Double Crimped Vase - Gold Tint Edge,Milk Glass Body

Fenton - Fenton Gold Crest Double Crimped Vase - Gold Tint Edge,Milk Glass Body